Styrsystemet kan styra fläkthastigheten, maximal luftfuktighet, lägsta temperatur, komforttemperatur, referenspunkter i form av larm, styrning av uppvärmning med hänsyn till väder, start av spetsvärme m.m.

Vår enkla styrning möjliggör övervakning och programmering som sker via SMS vilket gör att vem som helst kan sköta det från sin mobil. För övriga lokaler kommer vi att introducera trådlösa radiatortermostater som kan styras av väggtermostat, dator eller mobil med 144 intervaller/dygn med olika temperaturer vilket ger en uppfattning om möjligheterna.

 • Sparar energi

  Vi har testat vår intermittenta uppvärmning i praktiken och som grafen nedan visar har Askums kyrka lägst energiförbrukning av alla kyrkor i Göteborgs stifts 61 kyrkor. På det viset har vårt system påvisat besparingar på 56% av den totala elförbrukningen i Askums kyrka jämfört med innan. Nedan kan man direkt se månad för månad hur den totala energiförbrukningen ser ut före 2009 och efter 2011 när allt var klart.

 • Snabbare uppvärmning

  På grund av en effektökning av dem befintliga elementen har våra installerade system påvisat en minst dubbelt så snabb och ibland även så mycket som tre gånger snabbare uppvärmning av lokalerna. I Sexdrega kyrka kan man tydligt se förändringen före och efter Elementförstärkare.

 • Motverkar torkskador

  Med en lägre medeltemperatur som intermittent uppvärmning innebär (se punkt 3) ökar den relativa fuktigheten i kyrkan och innebär därmed att torksprickor undviks i mycket större utsträckning.

 • Uppnå rätt temperatur vid kallt väder

  Tack vare att värmepumpens effekt (COP) ökar och att värmen kommer ner där kyrkobesökarna befinner sig kan man nu i Askums kyrka alltid uppnå 20 grader oavsett utomhustemperatur och utan byggfläktar. Tidigare hade det varit endast 15 grader innan förrättningen och man var tvungen att sätta in byggfläktar.

 • Kort återbetalningstid

  Vår lösning är kostnadseffektiv tack vare att den kräver minimala nyinvesteringar. För att hålla nere kostnader kan delar installeras av kyrkans egen personal.

 • Fungerar för kyrkans samtliga lokaler

  För bästa effekt kan både elementförstärkaren och styrsystemet anslutas till kyrkans övriga lokaler. På så vis uppnår man den totala kontrollen över uppvärmningen som kan användas för att spara ytterligare uppvärmningskostnader.