Styrsystemet kan styra fläkthastigheten, maximal luftfuktighet, lägsta temperatur, komforttemperatur, referenspunkter i form av larm, styrning av uppvärmning med hänsyn till väder, start av spetsvärme m.m.

Vår enkla styrning möjliggör övervakning och programmering som sker via SMS vilket gör att vem som helst kan sköta det från sin mobil. För övriga lokaler kommer vi att introducera trådlösa radiatortermostater som kan styras av väggtermostat, dator eller mobil med 144 intervaller/dygn med olika temperaturer vilket ger en uppfattning om möjligheterna.

 • Sparar energi

  Vi har testat vår intermittenta uppvärmning i praktiken och som grafen nedan visar har Askums kyrka lägst energiförbrukning av alla kyrkor i Göteborgs stifts 61 kyrkor. På det viset har vårt system påvisat besparingar på 56% av den totala elförbrukningen i Askums kyrka jämfört med innan. Nedan kan man direkt se månad för månad hur den totala energiförbrukningen ser ut före 2009 och efter 2011 när allt var klart.

 • Snabbare uppvärmning

  På grund av en effektökning av dem befintliga elementen har våra installerade system påvisat en minst dubbelt så snabb och ibland även så mycket som tre gånger snabbare uppvärmning av lokalerna. I Sexdrega kyrka kan man tydligt se förändringen före och efter Elementförstärkare.

 • Motverkar torkskador

  Med en lägre medeltemperatur som intermittent uppvärmning innebär (se punkt 3) ökar den relativa fuktigheten i kyrkan och innebär därmed att torksprickor undviks i mycket större utsträckning.

 • Uppnå rätt temperatur vid kallt väder

  Tack vare att värmepumpens effekt (COP) ökar och att värmen kommer ner där kyrkobesökarna befinner sig kan man nu i Askums kyrka alltid uppnå 20 grader oavsett utomhustemperatur och utan byggfläktar. Tidigare hade det varit endast 15 grader innan förrättningen och man var tvungen att sätta in byggfläktar.

 • Kort återbetalningstid

  Vår lösning är kostnadseffektiv tack vare att den kräver minimala nyinvesteringar. För att hålla nere kostnader kan delar installeras av kyrkans egen personal.

 • Fungerar för kyrkans samtliga lokaler

  För bästa effekt kan både elementförstärkaren och styrsystemet anslutas till kyrkans övriga lokaler. På så vis uppnår man den totala kontrollen över uppvärmningen som kan användas för att spara ytterligare uppvärmningskostnader.

Energismart kyrka med fuktstyrning 

Genom att använda intermittent uppvärmning och fuktstyrning av kyrkan kan torkskador minimeras. Redan nu finns styrning för intermittent uppvärmning i kyrkan som kan kompletteras med fuktstyrning. En metod jag redan nu använder i exempelvis Fjällbacka Kyrka. Dom hade inte aktiverat fuktstyrningen förrän här.

När den relativa fuktigheten kommer upp till 65% så startar värmen och den relativa fuktigheten sjunker men inte så mycket att fuktskador uppstår. Temperaturen mellan förrättningar sänks under 10 grader.  Till förrättningar kan temperaturen på 24 timmar komma upp till komforttemperatur.

Temperaturen måste sänkas kraftigt under vintern för att inte torkskador ska uppstå. När man sänker temperaturen kan det uppstå nya problem vilket måste analyseras. Framför allt där det finns textilier kan den relativa fuktigheten bli för hög och avfuktare måste installeras. Till att börja med föreslår jag att ni börjar med intermittent styra värmen efter behov och installera utrustning för att mäta temperatur och fuktighet på samma sätt som i Fjällbacka kyrka. Enheterna är trådlösa och kan flyttas omkring för att mäta temperatur och fukt på olika ställen. Underlag varför intermittent är det bästa uppvärmning skickar jag i form av Bilaga: Att vårda en kyrkas inneklimat kommenterat.

Ofta sprids ”FAKTA” som saknar grund i verkligheten därför är det oerhört viktigt att inte tro på fel saker. Exempelvis så ringde en kyrkvaktmästare upp mig och var helt övertygad om att konstant temperatur är det bästa för kyrkan. Alla var övertygade om det. Jag vill också tala om hur mycket bättre det blir med elementförstärkaren Elementfläkten efter jag gjort mätningar i Hallsbergs sockenkyrka, med och utan fläktar. Bifogar: Mätningar i sockenkyrkan samt förbättring i Rångedala kyrka där man uppmätt en sänkning av energiförbrukningen med 40% efter installation av Elementfläkten. Resultaten är betydligt bättre än ”någon grands höjning i mitten av kyrkan”. Mäta är att veta och mycket bättre än att bara tro.

Läs om: Att vårda en kyrkas inneklimat kommenterat