Askums kyrka

Energismart kyrka i Göteborg stift

Askums kyrka drog minst energi av alla kyrkor inventerade i Göteborgs stift tack vare Elementförstärkare. Läs mer om: Askum kyrka energismart

Energibesparing

Förbrukning år 2009 utan Elementförstärkare 68.741kWh
Förbrukning år 2011 med Elementförstärkare 25.547kWh
Besparing/år 43.194kWh

Sexdrega kyrka

Sexdrega kyrka har nu gjort sig fria från olja som spetsvärme och blivit en mer Energismart Kyrka.

Förutsättningar

 • Oljepanna + värmepump
 • För små element

Hög framledningstemperatur

 • 70 grader
 • Långsam temperaturstegring

För låg sluttemperatur

 • 16 grader

Temperaturstegring

Från 0.5 grader/h
Till 1.8 grader/h

Röd kurva Temperatur i kyrkan
Blå kurva Framledningstemperatur
Grön kurva Utomhustemperatur

Klicka på diagrammen för större bild

Utan Energismart Kyrka
Utan Energismart Kyrka
Med Energismart Kyrka
Med Energismart Kyrka

Hallsbergs Sockenkyrka – Uppmäta resultat tillsammans med Bergvärme

Mättningar har gjorts för värmesystemet i Hallsbergs Sockenkyrka. Uppvärmningen sker med IVT Greenline G21 bergvärmepump. En oljepanna används som spetsvärme. Effekt okänd men uppskattningsvis är den på ca: 60 kW. Elementförstärkaren drar 150 kW.

Energiförbrukning för att höja temperaturen – uppvärmning med och utan Elementförstärkaren på. Från 13,5 grader till 17,3

 • Med Elementförstärkaren på tar uppvärmningen 10 timmar och drar 106 kWh.
 • Utan Elementförstärkaren på tar uppvärmningen 21 timmar och drar 241 kWh.
 • Besparing tack vare Elementförstärkaren 56%.

Effektförbrukning för att hålla värmen – Förbrukning för att hålla 18 grader i kyrkan. Ute runt 2 grader.

 • Med Elementförstärkaren på är effektförbrukningen 5,99 kW.
 • Utan Elementförstärkaren på är effektförbrukningen 8,48 kW.
 • Besparing med Elementförstärkaren på 30%.

Framledningstemperatur – Framledningstemperatur som krävs för att hålla innetemperaturen 18 grader.

 • Med Elementförstärkaren på 33,1 grader.
 • Utan Elementförstärkaren på 42,2 grader.
 • En sänkning med 37%.

Maximal temperaturstegring med Elementförstärkaren – Tiden för en temperaturstegring från 15,2 grader inne till 17,8 är 2 timmar. Utomhustemperatur minus 3,4 grader. värmepump, oljepanna och Elementförstärkaren var på. En temperaturstegring på 1,3 grader.


Elementförstärkare kan göra skillnaden

Många säger att en viss energi ger samma temperatur men det stämmer inte när man har Elementförstärkaren. Den får värmen på rätt ställe som medför högre temperatur med samma energitillförsel. Testen har gjorts i en kyrka med oljevärme. Pannan har fått gå i exakt 90 minuter. Ena gången med Elementförstärkaren på och andra utan. 45% varmare med Elementförstärkaren. Se resultat nedanför:

40% Besparing – Tack vore Elementförstärkaren

Läs mer om Rångedala kyrka