Energismart Kyrka utför en energikonsumtionsanalys och anpassar sedan lösningen utifrån resultatet. Tveka inte ring oss på 019 760 22 10

Fler projekt

Energismart kyrka har stor engagemang när gäller komfort och inom energibesparing så har Energismart kyrka fått en ära att hjälpa till Mariakyrkan i Katrineholm.

Nyckelfärdig lösning

Energismart Kyrka erbjuder er kyrka ett färdigt system, som är enkelt att förstå sig på och är smidigt att installera.

Energieffektivisering för värmekontroll

Vad är Energismart kyrka?

Energismart kyrka är ett intelligent system som sänker energiförbrukningen och skapar ett behagligare klimat i er kyrka med hjälp av intermittent uppvärmning. Styrsystemet som installeras sänker temperaturen på elementen i rum som inte används och får cirkulationen att öka i de rum som värms upp av elementen.

För få ut det bästa resultatet av våra elementförstärkare rekommenderas en temperatursänkning på några grader under natten i lokalen där de är monterade. Den ökade luftcirkulationen resulterar i att värmen sprids jämnt i lokalen och inte fastnar längst upp i taket.

Istället för att riva ut alla gamla element och ersätta de med nya kan man med vårt koncept bevara miljön, vilket är både kostnadseffektivt och miljövänligt. Med vår lösning gör att din investering betalar sig redan första eller andra året eftersom stora energibesparing görs..

Energismartkyrka broschyr.