Hur fungerar det?

Elementförstärkaren suger mycket effektivt in den kalla luften från golvet och för den förbi elementet där luften värms upp och förs vidare. Utan Elementförstärkare ligger kylan kvar vid golvet som i en frysbox. Varmluften som annars lägger sig i taket trycks ner och sprids ut i rummet på grund av den ökade luftcirkulationen. man utnyttjar alltså energi som redan finns i rummet för att få en högre temperatur. Tack vare det kan man spara energi med Elementförstärkaren.

Miljövänlig

Alla delar av Elementförstärkaren är återvinningsbara. Istället för att riva ut alla gamla element och ersätta med nya kan man bevara miljön vilket är både ekonomiskt och miljövänligt. Utöver det minskar den även energianvändningen och motverkar torkskador som leder till ytterligare stora kostnader vid renovering.

Befintliga element

Vår lösning appliceras med enkelhet på befintliga element vilket innebär att man inte behöver göra sig av med kyrkans gamla och ofta väldigt fina element.

Sparar energi

Vi har testat vår intermittenta uppvärmning i praktiken och som grafen nedan visar har Askums kyrka lägst energiförbrukning av alla kyrkor i Göteborgs stifts 61 kyrkor. På det viset har vårt system påvisat besparingar på 56% av den totala elförbrukningen i Askums kyrka jämfört med innan. Nedan kan man direkt se månad för månad hur den totala energiförbrukningen ser ut före 2009 och efter 2011 när allt var klart.

Snabbare uppvärmning

På grund av en effektökning av dem befintliga elementen har våra installerade system påvisat en minst dubbelt så snabb och ibland även så mycket som tre gånger snabbare uppvärmning av lokalerna. I Sexdrega kyrka kan man tydligt se förändringen före och efter Elementförstärkare.

På bara 75 minuter blir det 18 grader i rummet med Elementförstärkare. Utan Elementförstärkare tar det ett dygn. Det Elementfläktsvärmda rummet, kräver tack vare den snabbare uppvärmningen cirka 10 gånger mindre energi för att bli 18 grader.

Motverkar torkskador

Med en lägre medeltemperatur som intermittent uppvärmning innebär ökar den relativa fuktigheten i kyrkan och innebär därmed att torksprickor undviks i mycket större utsträckning.

Uppnå rätt temperatur vid kallt väder

Tack vare att värmepumpens effekt (COP) ökar och att värmen kommer ner där kyrkobesökarna befinner sig kan man nu i Askums kyrka alltid uppnå 20 grader oavsett utomhustemperatur och utan byggfläktar. Tidigare hade det varit endast 15 grader innan förrättningen och man var tvungen att sätta in byggfläktar.

Kort återbetalningstid

Vår lösning är kostnadseffektiv tack vare att den kräver minimala nyinvesteringar. För att hålla nere kostnader kan delar installeras av kyrkans egen personal.

Fungerar för kyrkans samtliga lokaler

För bästa effekt kan både elementförstärkaren och styrsystemet anslutas även till kyrkans övriga lokaler. På så vis uppnår man den totala kontrollen över uppvärmningen som kan användas för att spara ytterligare uppvärmningskostnader men samtidigt öka komforten när lokalerna används.

Utöver vad som beskrivs i ovanstående punkter inkluderas Elementförstärkaren i denna avhandling från Lunds Tekniska Högskola (sida 147-154) där funktionen tydligt redogörs i detalj. Det råder sålunda ingen tvivel om dess verkningsgrad.

Länk till avhandlingen (PDF) ⇓