Den 08 juni 2021 installerade i Oscar Fredriks kyrka i Göteborg och vi hoppas på att se ett intressant resultat 

 

Energismart kyrka har installerat Elementförstärkare i Oscar Fredriks kyrka i Göteborg.

Den 05 augusti 2022 slut förde vi installation av Elementförstärkare i Sant Nikolai kyrka i Lidköping. 

Elementförstärkare kan även måla till passande färg till Elementen.