Den 08 juni 2021 installerade i Oscar Fredriks kyrka i Göteborg och vi hoppas på att se ett intressant resultat 

Energismart kyrka har installerat Elementförstärkare i Oscar Fredriks kyrka i Göteborg.