A – Energi AB och Energismart Kyrka levererar helhetslösningar till fastigheter som baseras på intermittent uppvärmning.

Med vår Energismart kyrka koncept får ni ett intelligent system som sänker energiförbrukningen och introducerar ett behagligare klimat i er kyrka. Vilket innebär att energiförbrukning kan minskas upp till 50%. På sätt vi tillsammans kan göra Sveriges kyrkor mer energismarta!

Bolagets grundare Herbert Lindgren har arbetat med teknik i olika former under hela sitt liv och är vad man bäst skulle kunna beskriva som en uppfinnare. Sedan den första leveransen gick iväg den 17 december 2008 har bolaget fortsatt vara det självklara valet för effektivisering och optimering av befintliga radiatorer.

Under 2013 expanderade bolaget och påbörjade sin branschöverskridande verksamhet som riktar sig mot framförallt kyrkor och fastigheter. Tack vare nästa generations teknik och Herberts fortsatta ambition att skapa enkla metoder för att spara energi har bolaget expanderat till två kontor och förvärvat sig ytterligare storkunder.

Intermittent uppvärmning

Intermittent uppvärmning innebär att per automatik eller manuellt styra fastighetens/lokalens uppvärmning för att spara energi. Oftast innebär det att man gör en nattsänkning när lokalen inte används. I många fall finns även mer energi än så att spara. Vi kan med stolthet presentera ett programmerbart system med flertalet mätpunkter och inställningar som möjliggör väldigt enkel och användarvänlig styrning av uppvärmningen med resultat på upp till 56% lägre förbrukning än föregående år.

Via konfiguration i det medföljande datorprogrammet eller ett SMS så kommunicerar den digitala apparaturen sinsemellan och synkroniserar även eventuella ändringar i mellanstegen (exempelvis väggtermostaten).

Användaren kan alltså utan att behöva genomgå någon form av utbildning styra termostaterna till elementen genom enkla knapptryckningar vart personen än befinner sig. På så vis kan man i förhand ställa in önskad temperatur på önskad tidpunkt med en träffsäkerhet på 0,5 grader.