Det är viktigt att hitta miljövänliga och energismarta lösningar, menar vi på A-Energi. Vi vill visa att alla kan bidra till att ta vara på vår miljö, inte bara genom att köpa ekologiska matvaror eller att källsortera sitt avfall. Därför har vi utvecklat konceptet Energismart Kyrka.

Mariakyrkan i Katrineholm insåg att energikostnaderna sköt i höjden och beslutade sig för att hitta en mer sparsam och energisnål lösning. De kontaktade oss på A-Energi AB och beslöt sig för att introducera Energismart Kyrka i sin församling.

Konceptet Energismart Kyrka innebär att A-Energi ABs populära elementförstärkare monteras på de element som finns i Mariakyrkan, samt i de församlingslokaler som hör till. Elementförstärkarna gör så att värmen och luften som finns i kyrkans lokaler cirkulerar, vilket innebär att det krävs mindre uppvärmning av t.ex. oljepannan som annars måste stå på full effekt för att kompensera de låga temperaturerna i kyrkorna.

Med Energismart Kyrka är det meningen att din församling enkelt ska kunna reglera när det ska vara varmt i kyrkan. De trådlösa termostaterna, som värmesystemet ska styras vid behov.